Bussar som samlar upp gäster, hållpunkter som måste följas. Många små kugghjul som ska snurra perfekt för att maskinen inte ska börja hacka.

”Vi insåg den stora utmaningen i att kommunicera med över 1 000 medarbetare som var utspridda över ett ganska stort område”

”Det var eventbyrån vi samarbetade med som tipsade oss om MeetApps eventapp. Vi insåg den stora utmaningen i att kommunicera med över 1 000 medarbetare som var utspridda över ett ganska stort område, och som behövde vara på vissa platser vid vissa tidpunkter”, säger Jenny Georgsson, Executive Assistant på revisions- och rådgivningsföretaget Grant Thornton.

Direktkommunikation via pushtnotiser

Så istället för att dela ut drygt 1 000 mappar med utskrifter på konferensschema, rumsindelning, underlag till gruppövningar, bordsplaceringar och så vidare, uppmanades alla gäster istället att ladda ner MeetApps eventapp och logga in. I appen fanns allt samlat.

Jenny Georgsson

Jenny Georgsson var en av projektledarna som höll i kickoffen i Orsa Grönklitt:

”Vi arbetade mycket med att skicka ut pushnotiser via appen. Från att dela ut övningar till grupparbeten till att påminna om när en buss ska gå, eller börja peppa gästerna inför en middag – att använda pushnotiserna gjorde allt mer levande och skapade engagemang. Det hade varit omöjligt att få ett lika bra flöde utan appen och pushnotiserna”.

Nästa gång Jenny Georgsson ansvarade för en kickoff tvekade hon inte att använda MeetApps eventapp igen. Den här gången var det 470 medarbetare som i september möttes upp i Kolmården.

”Nu byggde jag hela eventet själv i appen, det var enkelt och väldigt roligt”

”I Orsa Grönklitt var det eventföretaget som hanterade allt i MeetApp, vi var bara användare. Nu byggde jag hela eventet själv i appen, det var enkelt och väldigt roligt. Jag lade in programinnehåll och annan information, även på individnivå.”

Underlättar i uppföljningsskedet

På Grant Thornton arbetar man mycket med en inkluderade kultur och ledarskap. Alla tar ansvar och alla blir lyssnade på. Att fånga upp tankar och idéer från diskussionsgrupper och andra övningar på företagskickoffen är därför viktigt. Med MeetApp är det enkelt att samla in resultatet för att sedan använda det i uppföljningsarbetet.

”Man slipper stå och rafsa ner allt på 400 Post It-lappar”

”Grupperna kan skicka in vad de kommer fram till direkt i appen, sedan är det bara att exportera ut en Excelfil med alla svar. Det underlättar mycket för oss som arrangerar, man slipper stå och rafsa ner allt på 400 Post It-lappar”, säger Jenny Georgsson som hoppas få anledning att styra upp en konferens med hjälp av MeetApp snart igen.

”Det är otroligt smidigt att använda en kanal till precis allt som har med eventet att göra.”