Välkommen till andra delen i vår serie om interaktiva möten. Första delen handlade om Retorisk interaktivitet – ett effektivt verktyg för att öka förståelse, engagemang och inlärning hos deltagarna. I detta inlägg vill jag berätta lite mer om Idégenererande interaktivitet – hur du gör för att på ett roligt, engagerande och effektivt sätt samla in tankar och idéer från dina mötesdeltagare.

Gå i roll

Ett sätt att snabbt komma lite längre i en workshop är att be deltagarna att gå i roll. Se till att de sitter cirka sex personer vid varje bord. Om det till exempel är en konferens för näringslivsutvecklare på en kommun så kan de kan få informationen att de ska se sig som styrelsemedlemmar i ett företag.

Dela sedan ut olika fiktiva eller verkliga företag till de olika borden. Sedan kan de svara på frågor utifrån de perspektiv som de tror att den här styrelsen i det bolag de representerar skulle ha. Frågor de kan svara på skulle kunna vara: Hur kan vi öka vår tillväxt genom det faktum att det finns två högskolor i nära anslutning till vårt företag?

Svaren kommer garanterat att skilja sig åt beroende vilket företagsperspektiv de svarar utifrån och de kommer tillsammans att komma längre än om alla t.ex. svarat på frågan: Vilka råd borde vi kunna ge företagen för att de bättre ska nyttja det faktum att det finns två högskolor i vår närhet?

Framgångsfaktorer här är tydlighet och att de hinner sätta sig in i ”sitt företags” profil.

 

Låt deltagarna bestämma vad workshopen ska handla om

Nyligen gjorde en kund en mycket uppskattad tvådagarskonferens. De behövde engagera deltagarna i arbetet med en ny affärsplan. Affärsplanen hade åtta viktiga utvecklingsområden.

Men man visste att man under konferensen bara skulle hinna arbeta med tre. Under första konferensdagens förmiddag presenterades alla utvecklingsområden.

Därefter fick deltagarna rösta på vilka tre de ansåg att de borde arbeta med under konferensen. Sagt och gjort. Deltagarna röstade och resten av konferensen ägnades sedan åt en digitalt stödd workshop där de tre valda områdena arbetades igenom på djupet.

 

En digital Post it-lapp

Alla har vi arbetat med Post it-lappar. Ett ofta enkelt och bra sätt att inventera, sortera och prioritera. Men det har nackdelar. Dels kan formen upplevas lite omodern.

Dels skapar den ofta mycket efterarbete i form av dokumentation och renskrivning. Den är svår i större grupper och även det faktum att deltagarna inte kan vara anonyma inför en större grupp gör att deltagarna inte alltid ger helt sanningsenliga tankar.

Genom att ta hjälp av en mötesapp eller annat digitalt verktyg för den här typen av övning kommer ni att komma längre på kortare tid och ha roligare på vägen.

 

Nästa vecka…

Det var tre exempel på hur du kan använda Idégenererande interaktivitet på dina möten och events.

Nästa vecka kommer det tredje och sista inlägget i denna serie, där jag berättar om hur du kan använda dig av Undersökande interaktivitet för att ge dina deltagare idealiska förutsättningar för att dela med sig av sina tankar kring en speciell och kanske känslig fråga – och varför det är viktigt.