Hur Microsoft nästan fördubblade sin utvärderingsrespons med Ventla

How Ventla helped the tech company Virtualitics unite the sales team with their Star Wars-themed sales kickoff

United använder Ventla under utbildning och kompetensutveckling av sin kabinpersonal

OAC använder Ventla för att utbilda licensierade optiker i Kanada

Ventla blev en samlingsplats för information, interaktion och nätverkande på Telias digitala konferens

Ventla blir deltagarnas personliga guide på Kantars ”Breakthrough Summit”

Eventbyrån PS Occasion använde Ventla som en viktig delkomponent i Grant Thorntons internkonferens

Ventla hjälper ICA att förbättra dialog och möteseffektivitet bland butiksägare

Vitec använder Ventla för att få med kunder i sin produktutveckling