Jag delar in interaktivitet i tre olika kategorier som både genomförs olika och som passar för olika syften – Retorisk interaktivitet, Idégenererande interaktivitet och Undersökande interaktivitet.

 

Retorisk interaktivitet

Retorisk interaktivitet används i första hand för att på ett effektivt och roligt sätt öka förståelseengagemang och inlärning hos deltagarna. Här ger digitala verktyg massor av möjligheter att på olika sätt få deltagarna att reflektera över ny information, sätta informationen i för dem relevanta sammanhang och förvandla informationen till insikter och i bästa fall brukbar kompetens och ändrade beteenden.

 

Idégenererande interaktivitet 

Idégenererande interaktivitet används för att ta del av målgruppens erfarenheter kring hur något kan lösas på ett bättre sätt. Det är ofta minst lika viktigt att deltagarna förstår och gillar idéerna för att de ska bli verklighet – då är det onekligen en fördel att idéerna kommer från individerna själva. Digitala verktyg gör det enkelt att i realtid samla in och spara stora mängder idéer utan tröttsamma renskrivningsarbeten. Dessutom ökar demokratin i gruppen eftersom det inte längre behöver vara ett krav att deltagarna är extroverta människor som trivs med att höra sin egen röst i publika sammanhang.

 

Undersökande interaktivitet 

Undersökande interaktivitet används för att bättre förstå deltagarnas kunskaper och förhållningssätt i en speciell och kanske känslig fråga. Här är det helt avgörande att deltagarna på mötet är trygga i att deras svar är helt anonyma, något som är en möjlighet som de flesta digitala interaktionsverktygen erbjuder, även MeetApp. Undersökande interaktivitet kan dels underlätta för föreläsare, chefer eller andra som på plats leder mötet. Det kan även ge dig som arrangör kunskaper som är viktiga när du planerar kommande aktiviteter för de här deltagarna eller för liknande deltagare.

 

Hur kan du göra?

Under de kommande veckorna kommer jag att berätta mer om dessa tre typer av interaktivitet här på bloggen. Med hjälp av konkreta tips och exempel från verkligheten vill jag hjälpa er att hitta sätt att använda interaktivitet för att på skapa bättre och mer minnesvärda möten och event för era kollegor och uppdragsgivare.