Det finns ingen tvekan om att det skett ett radikalt skifte i vårt samhälle sedan introduktionen av smarttelefonen. Den är mer än en teknisk pryl, för många av oss känns den som en förlängning av oss själva, en extra kroppsdel.

Alla bär vi med oss telefonen vart vi än går, och genom att se till att telefonen utnyttjas som ett effektivt verktyg för att informera och engagera dina deltagare på deras egna villkor kan du förbättra ditt event och dina deltagares upplevelse – både innan, under och efter eventet.

Det finns ingen tvekan om att det skett ett radikalt skifte i vårt samhälle sedan introduktionen av smarttelefonen. Den är mer än en teknisk pryl, för många av oss känns den som en förlängning av oss själva, en extra kroppsdel.

Alla bär vi med oss telefonen vart vi än går, och genom att se till att telefonen utnyttjas som ett effektivt verktyg för att informera och engagera dina deltagare på deras egna villkor kan du förbättra ditt event och dina deltagares upplevelse – både innan, under och efter eventet.

Det mänskliga beteendet förändras

Under de senaste decennierna har det mänskliga beteendet förändrats, något som till stor del beror på att smarttelefonen blivit en så självklar del av vår vardag.

Enligt FOX tittar den typiska Amerikanska mobiltelefonanvändaren på sin telefon 96 gånger per dag. Läkare och forskare undersöker de psykiska effekterna smarttelefoner har på sina användare idag, och termen ”nomofobi” – rädslan för att vara utan en fungerande mobiltelefon – myntades 2008.

Tekniken förändrar hur vi tar till oss information

Studier visar på att den mänskliga koncentrationsförmågan har minskat från tolv till åtta sekunder sedan år 2000, till stor del på grund av teknologins dominerande närvaro i våra liv.

Det finns en stark korrelation mellan denna drastiska minskning och smarttelefonens framfart. På grund av att vi konstant utsätts för en mängd olika medier och intryck i periferin, är vi nu mer mottagliga för att ta emot information i små, korta stötar, snarare än att ta till oss en större mängd information i ett svep.

Informationen hittar oss

Det har också skett ett paradigmskifte kring hur människor konsumerar information. Från att vi tidigare har behövt leta upp information genom att ta oss till biblioteket eller surfa runt på nätet, förväntar vi oss nu att den når oss på egen hand – 24 timmar om dygnet.

Inte bara är informationen den aktiva parten i förhållandet – vår teknik är nu intelligent nog att leverera information som är anpassad efter våra intressen, utan att vi gör något mer än att leva våra liv.

Hur kan vi utnyttja detta inom eventindustrin?

Med allt detta i åtanke finns det fantastiska möjligheter att utnyttja den moderna människans behov av teknik och information för att skapa en mer meningsfull event- och konferensupplevelse, vilket är vad MeetApp syftar till att uppnå. Du som eventplanerare kan uppnå detta på flera sätt:

  • Aktivera dina deltagare under mötet genom att skicka ut mentometerfrågor och be dem skicka in frågor till talaren.
  • Om du vill ta in feedback från dina deltagare, skicka då en fråga i taget, löpande under eventets gång, snarare än ett stort antal frågor i ett svep.
  • Engagera dina deltagare genom att skicka ut pepp och förhandsinformation inför eventet, berätta om roliga och viktiga saker som händer under konferensen, eller påminn om viktiga och roliga stunder efteråt med hjälp av pushnotiser.

Istället för skriva under på den populära uppfattningen att mobiltelefoner enbart innebär ett distraktionsmoment, kan vi se detta paradigmskifte som något positivt.

Med hjälp av eventappar som MeetApp kan du som eventplanerare använda dina deltagares mobilberoende till din fördel. Genom att se till att telefonen utnyttjas som ett effektivt verktyg för att informera och engagera dina deltagare på deras egna villkor kan du förbättra ditt event och dina deltagares upplevelse.