När Ventla grundades var det med den tydliga visionen att hjälpa företag och organisationer att skapa bättre möten och event för sina deltagare. Med funktioner som förenklar informationsspridning, kommunikation och dialog vill vi skapa ett nav för eventdeltagaren, ett nav som uppmuntrar engagemang och demokratisering och hjälper deltagarna minnas det de varit med om och återkomma till minnen och kontakter som de skapat under eventet.

Alla har rätt till fantastiska möten

För oss är det självklart att alla har samma rätt till riktigt grymma möten och därför har en viktig del i vår utveckling av appen varit att tillgänglighetsanpassa funktionerna så att alla kan använda dem. Som riktsnöre har vi utgått från The Web Accessibility Directive (WCAG 2.1), en internationell riktlinje och rekommendation kring tillgänglighetsanpassning av webbsidor och appar. I WCAG specificeras att en app bland annat måste ha:

  • Logiskt och korrekt strukturerat innehåll
  • Konsekvent navigation
  • Ett tydligt syfte för knappar och komponenter
  • Tydliga kontraster mellan text och bakgrunder

Detta och mycket mer uppfyller Ventla idag, och vi strävar alltid efter att skapa en bättre app som kan användas på ett enkelt och bekvämt sätt för alla människor.

Skärmläsare i världsklass

I den senaste versionen av Ventla har vi utvecklat tillgänglighetsanpassningen ytterligare genom att underlätta för personer som har en synnedsättning. Det har resulterat i att vi inte bara har skapat stöd för talsyntes, utan vi har lagt tid på att få till en riktigt bra uppläsning av allt innehåll, vilket för användare möjliggör en smidig navigation av appens alla komponenter.

Vägen framåt

Med varje ny version blir Ventla allt mer tillgänglig och användarvänlig, och vårt mål är att uppfylla samtliga krav i WCAG i god tid innan de nya direktiven från EU träder i kraft. Nästa projekt vi ger oss in i är att säkerställa att textstorlek och radavstånd i appen anpassas utifrån inställningarna i användarens telefon. Detta kan exempelvis innebära att användaren föredrar att ha 50% större text som standard på allt innehåll, vilket då automatiskt ska få genomslag även i Ventla.

Till dig som använder Ventla

Använder du Ventla idag? Med varje ny release är det uppskattat och viktigt för oss att få in feedback på sådant som fungerar bra och vad ni tycker att vi kan utveckla ytterligare. När det kommer till vår tillgänglighetsanpassning är det extra viktigt för oss att se att de funktioner vi tar fram fungerar bra för våra användare, speciellt för er som har funktionsvariationer av olika slag.

För att skapa riktigt grymma möten och event för alla sina deltagare räcker det inte med att ha en tillgänglighetsanpassad eventapp, utan det finns mycket man som arrangör kan göra för att ytterligare öka tillgängligheten – exempelvis är det en bra idé att se till att namnge bilder på ett beskrivande sätt och lägga till undertexter i filmer som laddas upp i eventet.

Rekommendationer, lagar och direktiv

Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) utvecklas genom W3C-processen i samarbete med individer och organisationer runt om i världen, med målet att tillhandahålla en gemensam standard för tillgänglighet för webbinnehåll som tillgodoser behoven hos individer, organisationer och regeringar internationellt. Dessa rekommendationer ligger även till grund för den EU-lagstiftning som säger att alla webbsidor och appar som används av offentlig sektor måste vara tillgänglighetsanpassade, en lag som träder i kraft stegvis mellan 2019-2021. Även i USA finns motsvarande krav, specificerade i bl.a. titel III av The Americans with Disabilities Act och sektion 508 av The Rehabilitation Act.