MeetApp har en mängd olika funktioner som är designade för att tillföra värde till dig och dina deltagare innan, under och efter eventet. Här tar vi upp bildgalleri, anteckningar, sociala medieflöden och gamification som några exempel.

Berätta eventets historia med bilder

Genom att ladda upp bilder i bildgalleriet kan både organisatörer och deltagare bidra till och ta del av vad som händer under och kring eventet. Organisatörer kan ladda upp egna bilder eller plocka upp deltagares inlägg från aktivitetsflödet att lyfta fram i bildgalleriet, och galleriuppdateringar kan skickas ut som pushnotiser för att engagera deltagarna innan, under och efter eventet.

Anteckningar direkt i appen

Appens anteckningsfunktion gör det möjligt för deltagare att anteckna direkt i appen under seminarier och föredrag, vilket gör det lättare att samla, organisera och minnas sina anteckningar. Efter eventet kan de ladda ner anteckningarna, skicka dem via sociala medier eller e-post, eller lägga till dem i sin standardapp för anteckningar, som exempelvis OneNote eller EverNote.

Följ konversationen med hjälp av hashtagspårning

Du som organisatör kan integrera flöden och spåra hashtags från sociala medieplattformar som Twitter och Facebook i eventappen. Genom att göra det blir det enkelt och roligt för deltagarna att följa vad som sägs om och på ditt event, och du kan hålla koll på vad som trendar för att plocka upp aktuella händelser under ditt event och dela med dig av relevant information till dina deltagare.

Öka engagemanget med gamification

Med hjälp av gamification kan du sporra dina deltagare att använda appens alla funktioner och på så sätt berika sin eventupplevelse. Håll en tävling och sätt poäng på olika aktiviteter i appen, ju fler aktiviteter deltagaren genomför, desto högre poäng får de. Gamification gör det roligt för deltagarna att ta till sig det som sägs, och genom att sätta olika höga poäng kan du styra deltagarnas fokus till de delar av eventet som är mest prioriterade för dina mål. 

De fem stegen i denna serie är viktiga att komma ihåg när du använder MeetApp för ditt event. Om du följer denna process kan din app berika eventupplevelsen för deltagarna, ge organisatörer en överblick över eventets höjdpunkter och skapa ett bestående intryck i deltagarnas minnen.