Dialogfunktionerna i din app kan fungera på många olika sätt. Organisatören kan kommunicera viktig information med hjälp av pushnotiser till deltagarna, och deltagarna kan interagera med varandra genom omröstningar, undersökningar, chattmeddelanden och aktivitetsflöden.

Detta är det tredje steget i att skapa en användbar app som lägger grunden för kommunikation och interaktion innan, under och efter ditt event.

Fyll på i aktivitetsflödet

I MeetApp finns ett aktivitetsflöde som kan användas av både organisatörer och deltagare för att styra eventets ton och stämning. Aktivitetsflödet kan innehålla foton, meddelanden, tävlingar, delade upplevelser och allt möjligt som hjälper till att hypea eventet.

Fyll på i aktivitetsflödet inför ditt event med bilder från era förberedelser, dela med dig i förväg av spännande talare eller aktiviteter som bokas in och lyft upp och påminn om allt det roliga som deltagarna kommer att vara med om under eventets gång. Det här hjälper till att bygga upp deltagarnas förväntningar, uppmuntra andra att posta och få igång eventets aktivitetsflöde.

Ställ in dina pushnotiser

Vägledande pushnotiser är en av de funktioner som deltagarna värdesätter mest, eftersom de gör appen till en personlig assistent.

Med hjälp av pushnotiser (till exempel, ”Inledningstalet börjar om 5 minuter – skynda att ta din plats!”) kommer dina deltagare att fundera mindre på logistik och istället fokusera på att njuta av eventet.

Appen meddelar dem var de ska gå, vad de ska göra och tillåter dem också att delta i dialogen. Pushnotiser kan du både använda för att påminna dina deltagare om viktiga och roliga händelser, och för att skicka realtidsuppdateringar om ändringar i programmet.

Du kan själv anpassa och ställa in när du vill att dina pushnotiser ska skickas ut.

Välj mellan att skicka ut dem i samband med att en ny informationspunkt publiceras eller schemalägg utskicket till en viss tidpunkt – förbered ett meddelande eller skicka ut det direkt, det är upp till dig. Du kan också segmentera dina deltagare och välja vilka meddelanden som ska gå ut till vilken grupp.

Skapa dialog med mentometer och enkäter

Dialog under ett event kommer i många former. Med en eventapp kan du t.ex. skapa enkel- eller flervalsfrågor, utmana deltagarna med en quiz eller be dem skicka feedback eller svara på enkäter med enkel- eller fritextsvar.

Oavsett vilken typ av dialogpunkt du väljer bör du ha ett tydligt syfte – är du ute efter feedback, att få igång ett samtal eller att förstärka en poäng från ett seminarium? Ska du skicka frågorna under en presentation, mellan sessioner eller efter eventet?

Du kan använda dialogfunktionen för att ex. få koll på kunskapsnivå och åsikter inför eller efter eventet, skapa spänning, få deltagarna att minnas något speciellt, eller samla in insikter och feedback under eventets gång.

Identifiera vilken typ av dialogfunktion som passar dig bäst för ett visst syfte. Om du vill dela in dina deltagare utifrån deras preferenser är en poll rätt val.

Om du vill få in deltagarnas åsikter samla in frågor från publiken under en presentation, är textbaserad feedback rätt väg att ta.

Om syftet med er konferens är kompetensutveckling eller övningsbaserade aktiviteter är ”välj rätt svar”-frågor ett populärt verktyg.

Du kan även skapa enkäter för att ställa flera frågor i en följd. För att få optimal svarsfrekvens rekommenderar vi att du skickar ut flera små enkäter (max 3-5 frågor i taget) under eventets gång, snarare än en stor samlad enkät vid eventets slut. Tidpunkten för en undersökning bör anpassas till när informationen är mest aktuell för deltagarna.

Visa upp resultaten i realtid

Att visa upp realtidssvar och resultat på storskärm i eventlokalen är ett utmärkt sätt att aktivera och tillföra energi till ditt event. Att dela med sig av dialogresultat gör presentationer och panelsamtal roligare och uppmuntrar publiken att delta i konversationen.

Genom att visa upp resultat i realtid ger du deltagarna en delad röst, vilket kan bidra till att de delar med sig av information som annars skulle vara svårt att få del av. För att få deltagarna att interagera ännu mer kan du sporra dem med en tävling och dela ut priser, vilket främjar aktivt lyssnande och engagerat deltagande.

Dialog och aktivitet är avgörande för att maximera eventupplevelsen eftersom de främjar aktivt deltagande och öppnar upp möjligheten för fortsatt dialog även efter eventets slut.

Dialog och aktivitet skapar tillsammans förutsättningarna för de återstående två stegen i vår guide för att skapa en framgångsrik eventapp – hur du lägger till deltagare och vilka kringfunktioner som finns i appen berättar vi om i kommande inlägg!