Detta är det första inlägget i en 5-delarsserie som guidar dig, eventplaneraren, genom stegen för att leverera innehåll i appen på ett optimalt sätt.

Låt oss börja med det första och mest grundläggande steget i denna process – strukturera din agenda.

Programfunktionen

Det är i appens programfunktion du bygger din agenda. Innan du sätter dig och börjar bygga agendan i MeetApp admin är det viktigt att du som organisatör förstår och bestämmer dig för vilken typ av agenda du ska använda för ditt event. En agenda kan vara linjär (där alla deltar i samma sessioner samtidigt), breakout-baserad (där deltagare bryts ut i grupper eller kan välja egna sessioner) eller en blandning av de två. I programfunktionen kan eventdeltagare sedan identifiera vad, när och var något händer.

Upprätta allmänna programpunkter

När du skapar din agenda börjar du med dina allmänna programpunkter, till exempel ”Frukost”, ”Registrering” och ”Välkommen”. Det här är vanliga punkter som de flesta deltagare kommer att delta i. När du skapar ditt program, kom ihåg att inkludera sessionsnamn, tid, plats och en kort beskrivning.

Organisera parallella programspår

När du är klar med dina allmänna programpunkter är det dags att identifiera och skapa dina olika ”breakout sessions” eller parallella programspår (detta kallas för ”tracks” i MeetApp admin). Parallella spår kan exempelvis grupperas efter tid, plats eller kategori (dvs. ”Afternoon Breakout” eller ”Grupp A”). När du har dina spår skapar du de programpunkter som ska ingå och tilldelar dem till respektive spår.

Använd dig av programtaggar för omfattande agendor

Om ett event har en väldigt stor agenda kan det vara praktiskt att kunna filtrera sessionerna i appen, så att deltagarna enkelt kan få ut det mesta av sin upplevelse. Programtaggar fungerar som filter i appen och organiserar sessioner i relevanta kategorier. Tydliga, välstrukturerade taggar kan hjälpa deltagaren att filtrera ner sitt program på ett optimalt sätt, så att de kan fokusera på vad som är viktigast och mest meningsfullt för dem.

Skriv och tillämpa utvärderingar

Utöver de enkäter som du kan skapa med dialogfunktionen i din eventapp, kan du även skapa utvärderingar för enskilda sessioner i programfunktionen. Den här funktionen tillåter deltagare att ge feedback kring sin upplevelse av en specifik session, vilket kan vara till hjälp när du som organisatör planerar framtida event. När du formulerar dina utvärderingar, tänk på att skapa frågor som går att applicera på samtliga sessioner – utvärderingarna bör behandla innehållet i sessionen, kvalitén på talaren, samt ge deltagarna möjlighet att skriva feedback i fritextformat.

Använd ikoner för att driva uppmärksamhet

När du bygger eventprogrammet kan du använda dig av ikoner som hjälper till att driva användarnas uppmärksamhet. Utnyttja färgkodning av dina programpunkter för att visuellt förstärka den logiska strukturen i din agenda. I MeetApp admin finns både ikonbibliotek och färgpalett tillgängligt för att hjälpa dig skapa en lättöverskådlig och snygg agenda.