Tillgänglighetsanpassning enligt lag

En stor del av Sveriges befolkning har en funktionsvariation av något slag, och tillgänglighetsanpassning är en förutsättning för att kunna dela information på ett demokratiskt sätt.

Det är dock inte bara personer med särskilda svårigheter som gagnas av tillgänglighetsanpassning – att göra det lättare för människor att hitta och ta till sig information på ett smidigt och användarvänligt sätt hjälper alla, både dig som avsändare och mottagaren av din information.

Utifrån detta perspektiv har det nya webbdirektivet utformats, ett direktiv som omfattar samtliga EU-länder och handlar om att webbsidor, appar och andra digitala tjänster som används inom offentlig sektor måste vara tillgänglighetsanpassade enligt nivå AA i The Web Accessibility Directive (WCAG 2.1).

Delar av direktivet har redan trätt i kraft, medan andra håller på att implementeras. För oss och våra branschkollegor som utvecklar mobilappar gäller att vi ska uppfylla kraven senast den 23 juni 2021.

Mer demokratiska möten och event

På MeetApp har vi arbetat hårt med att skapa en produkt som är demokratisk, användarvänlig och tillgänglig för alla. Vi har anpassat vår lösning till att följa de nya direktiven, vilket betyder att vi bland annat har utvecklat stöd för text-till-tal, skapat automatisk anpassning av textstorlekar och mycket annat.

Vi kommer inte att nöja oss här, utan vi fortsätter att anpassa vår eventapp för att hjälpa våra kunder skapa mer effektiva och engagerande möten som är tillgängliga för alla.

Rekommendationer, lagar och direktiv

Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) utvecklas genom W3C-processen i samarbete med individer och organisationer runt om i världen, med målet att tillhandahålla en gemensam standard för tillgänglighet för webbinnehåll som tillgodoser behoven hos individer, organisationer och regeringar internationellt. Dessa rekommendationer ligger även till grund för den EU-lagstiftning som säger att alla webbsidor och appar som används av offentlig sektor måste vara tillgänglighetsanpassade, en lag som träder i kraft stegvis mellan 2019-2021. Även i USA finns motsvarande krav, specificerade i bl.a. titel III av The Americans with Disabilities Act och sektion 508 av The Rehabilitation Act.