VentlaVentla
juli 21, 2019

Hur du skapar roligare möten med engagerade deltagare

Elin Warfvinge

Vill du börja använda Ventla idag?

Kontakta oss

Dela artikeln

Skapa interaktivitet på tre sätt

För att dina deltagare sa kunna hänga med och engagera sig i det som sägs måste de också involveras i vad som händer. Kom ihåg, informationen ska inte bara ut – den ska också in!

Men det är inte alltid lätt att veta på vilket sätt man kan engagera deltagarna i presentationen, därför har vi samlat tre exempel på hur du kan tänka innan, under och efteråt för att maximera chanserna att deltagarna interagerar, har roligt och minns det som sagts.

 

Bygg upp förförståelsen

Ett sätt att involvera deltagarna och få dem att ta in ditt budskap är att inleda ett föredrag med en stunds reflektion. Ställ en fråga om presentationens ämne eller tema till deltagarna, till exempel ”Vad innebär X för dig?” eller ”Vad tänker du på när du hör X?”. Låt deltagarna under några minuter fundera och skriva in ord som de kommer att tänka på i appen, och visa sedan upp resultatet som ett ordmoln på storskärm.

Nu, när du har väckt dina deltagares förförståelse och intresse om ämnet, kan du inleda föredraget med att kommentera och diskutera kring deltagarnas tankar, berätta på vilket sätt din dragning kommer att täcka och gå igenom deras funderingar och vad de kan ha i åtanke under presentationens gång. På så sätt blir de mer personligt engagerade och kommer att minnas det som sägs i högre grad.

 

Tala inte om svaret – låt deltagarna gissa!

Under konferenser och möten är det vanligt att vi drar igenom våra slides och informerar publiken om det vi vill att de ska veta, utan att fundera så mycket på om de faktiskt förstår det vi säger.

Vi talar till dem istället för med dem, vilket gör det väldigt lätt för deltagarna att få ett passivt förhållningssätt till informationen, och svårt att engagera sig och faktiskt ta in det som sägs. Istället för att bara berätta om ett ämne, ställ frågor och låt deltagarna gissa svaret!

Visa upp en fråga från eventappen på storskärm och låt deltagarna själva gå in i appen och gissa vilket svarsalternativ som stämmer.

Visa upp svaren som stapeldiagram i realtid så att alla kan se hur åsikterna och gissningarna skiftar. Kommentera och diskutera sedan resultatet innan du avslöjar vilket alternativ som är rätt.

 

Quiza dina deltagare efteråt!

Hur många gånger har du varit med om föredrag där talaren, när den sista sliden är visad och några frågor från publiken har besvarats, helt enkelt tackar för sig?

Ungefär 100% skulle jag gissa. För att ge dina deltagare de bästa förutsättningarna för att minnas det som sagts kan ni istället avsätta tid i slutet av presentationen för en quiz!  Ställ några påståenden i appen och be dem välja bort det som är felaktigt.

På så sätt kommer de att tänka igenom och reflektera över det som sagts, vilket gör att de i högre grad lägger presentationen på minnet. Genom att dessutom visa upp svaren på storskärm igen och diskutera rätt svar förstärks minnet ytterligare, och ni får definitivt något att prata om under kafferasten!

Du kanske också gillar

linkcrossmenu