Kom ihåg: Den typiska mobiltelefonanvändaren rör vid sin telefon 2.617 gång varje dag. Detta telefonberoende kan utgöra en stor utmaning vid möten, event och konferenser, där deltagarens engagemang, uppmärksamhet och produktivitet riskerar att försämras.

Men med hjälp av en eventapp kan du dra nytta av dina deltagares telefonberoende och använda det för att skapa bättre möten och öka avkastningen på dina event.

Motivera dina deltagare – ge incitament!

I MeetApps gamificationfunktion kan du tilldela poäng till dina deltagare baserat på vilka aktiviteter de utför i appen. Detta ger dig som arrangör ett enkelt sätt att motivera dina deltagare att göra det som är viktigast för dig. Det ger också dina deltagare ett enkelt sätt att se hur de presterar i appens Topplista och ta reda på vad de behöver göra för att samla fler poäng och vinna.

Genom att tilldela fler poäng till vissa aktiviteter och färre till andra kan du styra dina deltagare att göra det som är viktigast för att nå målet med ditt event. Om du till exempel håller ett nätverksevent kanske du vill se till att alla skapar en riktigt bra Deltagarprofil och deltar i din nätverksutmaning genom att posta en selfie med en ny vän i Aktivitetsflödet. Om det är en Change Management-konferens, kanske du vill tilldela fler poäng till Mentometerfrågor och Enkäter.

Förstärk viktiga poänger för att hjälpa deltagarna minnas

Som talare har du bara cirka 7-8 minuter på dig innan din publik börjar distraheras av annat. Det innebär att istället för att hålla en 30-60 minuters monolog, vilket lär resultera i sömniga deltagare som förmodligen inte kommer ihåg mycket av det du just sa, behöver du hitta sätt att aktivera din publik var tionde minut eller så – eller med andra ord, gamifiera din presentation! Det här är lätt när du använder en eventapp, förbered bara ett par mentometer- och fritextfrågor och låt deltagarna svara i appen. Visa resultatet i realtid på storskärmen och öppna upp för diskussion. Detta ger en mycket roligare presentation och hjälper dina deltagare att komma ihåg vad som har sagts i mycket större utsträckning.

Förbättra nätverkandet och öka samarbetet mellan deltagare

För att verkligen maximera effekterna av att använda gamification i din eventapp är det bra att kombinera poängsättningen med en utmaning eller tävling. Om vi utgår från exemplet med ett nätverksevent som jag nämnde tidigare, kan det innebära att du skickar en pushnotis till din publik och säger ”Utmaning!

Under den kommande timmen, hitta någon som du inte har träffat tidigare och ta en selfie tillsammans. Posta fotot i Aktivitetsflödet tillsammans med lite kul fakta som du fått reda på om personen. Detta är värt 100 poäng!”

Genom att använda gamification och tilldela poäng för att posta i Aktivitetsflödet motiverar du dina deltagare att utföra uppgiften. Genom att använda just denna nätverksutmaning hjälper du inte bara dina deltagare att interagera med nya människor, utan de kommer i sin tur även att introducera nya människor till resten av publiken. Win-win, eller hur?