FÄ till en lyckad workshop med idégenererande interaktivitet